Saturday, October 12, 2019

Kommentar från Leif Axelsson, Mandelieu la Napoule

Bertil,
               Tack för ett trevligt föredrag om dina efterforskningar [Rivieraklubben,10 oktober 2019 i Mandelieu la Napoule]. Väl framfört i precis lagom engagemang. Tydligt presenterat och med bra dokumentation.
 
Du är duktig! Grattis till det och till perfekt teknik i övrigt.
 
Amical,

/Leif 

Wednesday, September 19, 2018

Kommentar från Lars Norén, Nynäshamn

Hej Bertil!
Tack för ett mycket intressant föredrag i Nynäshamn förra veckan. Dina föräldrars historia känns ju kusligt aktuell även om de flesta av oss säger ”aldrig mer”. Du antydde en ökande oro inom kretsen med judisk bakgrund, du kanske inte nämnde SD men jag tror att jag gjorde det. Hoppas att du väljer att oförtrutet berätta din familjehistoria med de varningstecken den innehåller.
Hälsningar
Lars Norén

Saturday, June 30, 2018

Kommentar från Carl-Henrik Hamrin, Mandelieu la Napoule, f.d. ambassadråd och tidigare verksam vid-EU-kommissionen i Bryssel


Hej Bertil,


Tack för mötet i Mandelieu och din mycket intressanta bok i vilken du så generöst delar med dig av dina och dina närståendes öden. Boken gjorde stort intryck på mig och jag har därför läst den noggrant och funderat på det du skriver. Uppskattar särskilt dina personliga reflexioner kring de historiska skeendena. Som du märkte då vi träffades är jag speciellt intresserad av svensk utrikespolitik under andra världskriget. När jag kom till UD år 1973 tjänstgjorde ännu några äldre diplomater som var med på den tiden. UD:s arkivchef, Wilhelm Carlgren, hade just gett ut en ut en bok om Sveriges utrikespolitik under andra världskriget och han organiserade mycket förtjänstfullt små, frivilliga, lunchseminarier om de kritiska situationerna som vårt land hamnade i under kriget. De situationerna var många; och de beslut som då togs var svåra att fatta. Som alltid fanns en koppling mellan svensk inrikes- och utrikespolitik. Generellt sett var Sverige i ett mycket utsatt läge i början av kriget; efterhand fick vi mer manöverutrymme. Krigshandelspolitiken, som Gunnar Hägglöf skrivit en bra bok om, var ett av de viktigaste instrumenten för Sverige att hantera påtryckningarna från Tyskland. Detta illustreras också i din bok. I många avseenden var det då dock en ofattbart annorlunda värld än den vi har idag. Den var så nationellt inskränkt!  Ser man tillbaka på framväxten av mänskliga rättigheter, internationella domstolar, icke-diskrimineringsprincipen (grundbulten i EU), etc, kan man glädjas åt hur de bittra erfarenheterna förvaltats åtminstone i Europa. Tyvärr klargör Per Ahlmark i Det öppna såret att det inte är så över hela världen. Folkmord pågår också idag och i former som man har svårt att fatta kan vara möjliga. Eftervärlden kommer precis som vi att ha svårt att förstå att inte mer görs för att förhindra och lindra; för man kan alltid göra mer.

Tack också för dina fina referenser; fick många tips om intressanta böcker som jag måste läsa. Det är jätteviktigt att ta till sig kunskaper som de som du förmedlar; de behövs nu och i framtiden.


Detta tänkta korta tack blev längre än jag tänkt; blev bara så engagerad.


Varma hälsningar till dig och din familj,


Carl-Henrik

Monday, January 29, 2018

Kommentar från direktör Lars Berg, Danderyd


Bertil,

Jag skulle ha skrivit tidigare, men nu på Mallorca i lugn och ro blir det av. Din bok är ett mästerverk. Jag läste den omsorgsfullt och med stort intresse under jul och nyårshelgerna.

Mina intressen ligger mycket åt historia, politik och samhällsliv. Här är Din bok en guldgruva.

Att Du har kunnat få fram alla dessa dokument, imponerande i sin byråkratiska, formella, känslokalla stil, trots deras livsavgörande innehåll. De berättar mycket om den tiden europeiska samhälle. 

Dina föräldrars historia är mycket stark. Man får många tankar om obegriplig mänsklig grymhet, men också om andra människors medkänsla, trots fara för eget liv. Den vittnar också om det judiska folkets starka, självklara sammanhållning världen över. Det är otroligt starkt av Dina föräldrar att, efter vad de genomlevt, kunna starta på nytt i ett främmande land. Eget företag, hus i Danderyd, bil, och välutbildade barn. Jag kan bara lyfta på hatten! 

Din bok borde läsas av alla på gymnasienivå. Hoppas den i alla fall får fortsatt spridning.

Ännu en gång stort tack.

Din vän Lars

Tuesday, September 19, 2017

Kommentar från Bengt Gärdfors, Laholm


Bäste Bertil!

Nu har jag läst det omfattande arbetet om din släkt och relationen till Sverige.

Jag är djupt imponerad av din forskning som rimligen måste ha tagit upp mycket av tiden. När man läser boken om din släkt och allt vad dessa människor fått uppleva blir man djupt upprörd.

Jag visste ju sedan tidigare hur svenska myndigheter agerade när det gällde judiska flyktingar åtminstone fram till 1943, före Stalingrad. Jag kan berätta för dig att jag under ganska lång tid hade kontakter med Judiska församlingen i Göteborg då jag var revisor i en av deras större stiftelser. Det var ett av mina trevligare uppdrag. Jag blev lovad en rundvandring i Synagogan men det blev tyvärr aldrig så. Vi hade alltid slutrevisionen i församlingens stora samlingssal.

 

Som sagt, en väldigt fin bok som kommer att finnas kvar i mig länge.

Bästa hälsningar

Bengt Gärdfors (f d auktoriserad revisor på KPMG och din presentatör på Släktforskardagarna i Halmstad)

 

Saturday, April 1, 2017

Kommentar från Nathan Shachar, DN.s korrespondent i Jerusalem, författare och fristående kolumnist på DN:s ledarsida.
 

Tack för en mycket intressant och gripande bok, ett jättearbete, som jag nu läser med stor behållning. En enastående släktkrönika och detaljerad historiebok på en och samma gång. All heder åt dig för dokumentationen av allt detta, som annars fallit i glömska och gått förlorat.


Tuesday, February 28, 2017

Kommentar från Eva Martinsson, Stockholm, efter föredrag i Mandelieu la Napoule den 16 februari 2017


Vi vill också gärna tacka dig för en mycket intressant och givande föredragning. Du berättar på ett fascinerande sätt som gör att man verkligen vill läsa din bok och liksom "veta mera".

Det kändes så nära när vi såg bilder av gammelmormor, som jag kallade Emma [Lion], och alla runt henne. Jag har aldrig funderat så mycket kring släktforskning men när man hör dig berätta så ...